Pricelist/Cenovnik

Cenovnik 2023

Cijena obuhvata smještaj po osobi za jednu noć.

The prices comprise accomodation per night per person. 

Цены включают проживание в сутки на одного человека.

Az árak tartalmazzák szállás egy éjszakára személyenként

Ceny zahrnují ubytování za noc na osobu.

For stays shorter than 7 days the prices shall be increased for 15%

Za boravke kraće od 7 dana cijena se uvećava za 15%.

Payment methods accepted: bank transfer, Western Union,  PayPal, 

Način plaćanja: uplata na račun, PostNet doznaka, Western Union, PayPal 

Opšti uslovi pružanja usluga 

1. Ponuda

Vila Laketić pruža i garantuje usluge smještaja i druge vidove usluga prema objavljenim informacijama , opis i termin shodno potvrdjenoj rezervaciji, osim u izuzetnim slučajevima: nepovoljna politička situacija, elementarne nepogode ili bilo koji drugi faktor koji u potpunosti negativno može da utiče na turističku sezonu, kao i smrt ili teška bolest pružaoca usluga i slično .

 

2. Rezervacije

Sve vrste upita i rezervacija primaju se elektronskim putem, pismeno ili  u poslovnicama agencija koji su ugovorom postali parneri Vile Laketić. Na osnovu Vašeg postavljenog upita o raspoloživosti biće vam poslata naša ponuda. Odgovorom na ponudu primićete potvrdu rezervacije i kalkulaciju, na osnovu koje ćete uplatiti akontaciju i tako osigurati uslugu ( smještaj, ekskurziju, renta car , .... ). Gost je dužan dati sve podatke koji zahtjeva postupak rezervacije. Prilikom izvršene rezervacije gost potvrdjuje da je upoznat sa ovim opštim uslovima pružanja usluge i da ih u potpunosti prihvata. Samim tim opšti uslovi pružanja usluga postaju pravna obaveza kako za gosta, tako i za Vilu Laketić.

 

3. Plaćanje

Da bi rezervisali smještaj ili drugi vid usluge potrebno je uplatiti akontaciju zavisno o odabranom modelu plaćanja, a ostatak iznosa uplaćuje se direktno, prilikom smeštaja u Vili Laketić . Prilikom potvrde rezervacije gost će biti upoznat o odabranom načinu plaćanja. Važeći način plaćanja je onaj koji je odredjen od strane Vile Laketić , i zavisi od objekta i usluge koja se rezerviše.

 

4. Cijena smještaja i boravišna taksa

Cijena obuhvata osnovnu uslugu i izražena je u eurima. Uz smještajnu jedinicu opisane su i usluge koje su uključene u cijenu. Sve usluge za koje je izvršeno plaćenje ili su rezervisane biće naznačene na uputnici-vaučeru. One usluge koje nisu naznačene na uputnici- vaučeru, nisu uključene u cijenu smještaja, i gost ih posebno plaća kod davaoca-odgovornog lica usluge. Objavljene cijene smještaja mogu biti promjenjene od strane Vile Laketić u slučaju da davaoc usluge-odgovorno lice smještajnih kapaciteta promjeni cijene ili u slučaju drugih opravdanih razloga. Za goste koji su izvršili uplatu akontacije za rezervaciju prije promjene cijene, novonastala promjena cijene ne važi. Boravišna taksa, po važećem zakonu o boravišnoj taksi Republike Crne Gore, je paušalni novčani iznos koji plaća lice koje izvan svog prebivališta koristi usluge smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja turistička ili ugostiteljska djelatnost. Boravišna taksa plaća se istovremeno kad i usluge smještaja, tj. u momentu plaćanja akontacije za rezervaciju. Djeca do 12 godina ne plaćaju taksu, a od 12 do 18 godina plaćaju 50% iznosa predvidjenog po osnovu boravišne takse.

 

5. Pravo Vile Laketić na promjene i otkaz rezervacije

Vila Laketic zadržava pravo promjene potvrdjene rezervacije samo u izuzetnim slučajevima (nepovoljne političke situacije, elementarne nepogode ili bilo koji drugi faktor koji u potpunosti može negativno da utiče na turističku sezonu, kao i smrt ili teška bolest davaoca usluga i slično...). Vila Laketić će u tim i sličnim slučajevima, obavjestiti gosta o promjenama koje su nastale, i ponuditi im smještaj iste ili više kategorije (do 10% veće cjene smještaja snosi Vila Laketić u slučaju da se ne može ponuditi smještaj iste kategorije), po istim cjenama koje su važile prilikom potvrde rezervacije. U slučaju da nije moguća zamjena rezervisanog smještaja, Vila Laketić će obavjestiti gosta 7 dana prije početka korištenja usluge i vratiti gostu cjelokupan iznos koji je on uplatio. U svakom slučaju Vila Laketić će izaći u susret gostu , i pružiti im sve dodatne informacije u vezi mogućeg smještaja.

 

6. Pravo gosta na promjene i storniranje potvrdjene rezervacije

Na svoj zahtjev pismenim putem (e-mailom, faxom ili postom), gost ima pravo promjeniti i stornirati potvrdjenu rezervaciju. Pod promjenom se podrazumjeva promena datuma početka ili kraja korištenja usluge, kao i promjena broja lica koja bi koristila uslugu. U svim slučajevima kada je to moguće Vila Laketić će izvršiti promjenu bez nadoknade. Kada promjenu potvrdjene rezervacije ne bude moguće izvršiti važiće pravila kao i kod storniranih rezervacija. Kod storniranih rezervacija Vila Laketić ima pravo tražiti od gosta naplatu nastale štete, u koliko stornirani smještaj ne bude prodat.

Visina nadoknade za pretrpljenu nastalu štetu, ako gost otkaže, stornira rezervaciju iznosi:

- do 20 dana prije početka korištenja usluge, 35% ugovorene cjene smještaja

- od 19 do 10 dana prije početka korištenja usluge, 50% ugovorene cijene smještaja

- od 9 do 4 dana prije početka korištenja usluge, 85% ugovorene cijene smještaja

- od 3 do 1 dana prije početka korištenja usluge, 100% ugovorene cjene smještaja

U koliko otkazivanje rezervacije dodje u slučaju više sile ili izuzetnih okolnosti ( rat, štrajkovi, elementarne nepogode, terorističke akcije, smrt užeg člana porodice...) gost je dužan predočiti pismenu potvrdu o istima, a Vila Laketić u tom slučaju naplaćuje do 20% od ukupne cijene smještaja. U slučaju da se gost nije pojavio u objektu do 24:00h na dan početka usluge ( rezervisanog termina ), a predhodno nije stupio u kontak sa predstavnicima Vile Laketić, niti kontaktirao davaoca usluge-odgovorno lice smještajne jedinice smatraće se otkazom, storniranjem rezervacije.

 

7. Obaveze Vile Laketić

Obaveza Vile Laketić je briga o pravima i interesima gosta, tačno prezentovanje informacija, i zajednička saradnja pri rješavanju spornih situacija, poštujući posebne običaje, zakon, tradicionalni i domaćinski pristup turizmu koji gaji Crna Gora, osim u slučajevima gdje je to regulisano Opštim uslovima pružanja usluga.

 

8. Obaveze gosta

Gost je obavezan:

- posjedovati ispravne putne isprave i dokumenta

- prilikom dolaska u objekat, predati vaučer-uputnicu davaocu-odgovornom licu smještajnog kapaciteta.

- poštovati kućni red i saradjivati sa davaocem-odgovornim licem smještajnih kapaciteta.

- obavjestiti davaoca -odgovorno lice, o vrijednim stvarima i predati mu iste na čuvanje.

- poštovati vremenski rok dolaska i odlaska (ako drukćije nije regulisano kućnim redom) , do 14 časova ulazak u objekat i do 10 časova napustanje objekta.

- regulisati sve troškove koji se odnose na korišćenje dodatnih usluga ( telefoniranje, rentiranje... )

Sve troškove ne poštovanja obaveza i eventualne štete snosi gost. Plaćanje pomenutih vrši se na licu mjesta davaocu usluga - odgovornom licu objekta.

 

9. Postupak u vezi sa prigovorom

- Prilikom dolaska gost je dužan reklamirati neodgovarajuću uslugu, u slučaju da usluga odudara od predočenih informacija dobijenih od strane Vile Laketić, kod davaoca usluga-odgovornog lica ili kontaktirati predstavnike Vile Laketić

- Poštujući dobre običaje u turizmu, sve strane će se založiti za otklanjanje uzroka prigovora. U slučaju ne prihvatanja rješenja od strane gosta, koje odgovara uplaćenoj usluzi, Vila Laketić neće više razmatrati naknadne prigovore.

- Naknada po osnovu prigovora može dostignuti iznos reklamiranih usluga, a ne obuhvata iskorištene usluge kao ni cjelokupan iznos usluge, tako da gostu isključuje pravo na naplatu idealne štete.

- U slučaju da gost nije zadovoljan kako je Vila Laketić riješila njegov prigovor, ima pravo pokretanja sudskog postupka kod nadležnog osnovnog suda u Podgorici.

10. Glavna napomena

Gost izvršavanjem svojih obaveza, tj. uplatom akontacije za rezervaciju, u potpunosti prihvata ove Opšte uslove pružanja usluga i obavezuje se da će iste poštovati.  

Gore navedene cene vaze za rezervacije 30 i više dana unapred. Kontaktirajte nas za detalje.